O autorze

Docent, w latach 60. pionier biologii molekularnej w Polsce. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Popierania Budowy Centralnego Portu Lotniczego, zwolennik interkontynentalnych powiązań gospodarczych jako źródła dochodów dla kraju.