Żeby ino chcieli chcieć!

Dyskusja nad podwyższeniem wieku emerytalnego, nareszcie merytoryczna rozmowa Polaków na poważny decydujący o naszej przyszłości temat przyjmuje dziwny obrót. W określonym przez premiera, kluczowym dla rządu, bo rozstrzygającym o roli Polski w świecie już w bliskiej przyszłości projekcie, praca postrzegana jest jako zło konieczne. Zło, przed którym ludzie chcieliby –  jak najwcześniej – uciekać w […]

My i Oni

O patriotyzmie ostatnio głośno, zwłaszcza w ustach niektórych polityków. Słowo, jak to słowo, ma pewne znaczenie i używane jest do określenia specyficznej postawy wobec mniejszej lub większej zbiorowości, postawy z zasady pozytywnej. Jak wiele innych, w swym wydźwięku pozytywnych, ale ogólnych pojęć  (dobry, szlachetny, cenny i setki innych), przyjmuje się je bezrefleksyjnie i nie próbuje […]